Odpowiedzi

2009-11-23T15:50:13+01:00
Pradoliny powstały w czwartorzędzie, w plejstocenie. Są one formami terenu ukształtowanymi przez lądolód oraz wody roztopowe. Rzeki płynące pradolinami to Wisła, San, Bug, Noteć, Warta, Odra, Pilica, Narew.