Odpowiedzi

2009-11-23T15:45:38+01:00
Numery wierszy można dodawać do całego dokumentu lub jego części. Aby wyświetlić numery wierszy, należy wybrać widok układu wydruku (karta Widok, grupa Widoki dokumentu).

Uwagi

* Tabela jest liczona jako jedna linia.
* Rysunek jest liczony jako jedna linia.
* Pole tekstowe jest liczone jako jedna linia, jeśli jest wbudowane w tekst na stronie. Jeśli pole tekstowe jest otoczone tekstem, wiersze tego tekstu są liczone. Wiersze tekstu w polu tekstowym nie są liczone.

Dodawanie numerów wierszy w całym dokumencie

1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Numery wierszy.

Obraz Wstążki programu Word

Uwaga Aby dodać numery wierszy do całego dokumentu, który jest podzielony na sekcje, należy najpierw zaznaczyć ten dokument. Kliknij przycisk Wybierz w grupie Edycja na karcie Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Zaznacz wszystko. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+A.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
* Aby numerować wiersze w sposób ciągły w całym dokumencie, kliknij pozycję Ciągłe.
* Aby rozpoczynać od numeru 1 na każdej stronie, kliknij pozycję Rozpocznij nową stronę.
* Aby rozpoczynać od numeru 1 po każdym podziale sekcji, kliknij pozycję Rozpocznij nową sekcję.

Dodawanie numerów wierszy do jednej lub wielu sekcji

1. Kliknij w obrębie sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.) lub zaznacz kilka sekcji.
2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Numery wierszy.

Obraz Wstążki programu Word
3. Kliknij pozycję Opcje numeracji wierszy, a następnie kliknij kartę Układ.
4. Na liście Zastosuj do kliknij pozycję Do zaznaczonych sekcji.
5. Kliknij przycisk Numery wierszy.
6. Zaznacz pole wyboru Dodaj numerację wierszy, a następnie zaznacz wymagane opcje.
2009-11-23T17:51:46+01:00
Klikasz na wierszu nad którym chcesz wstawić wiesz z samej lewej strony prawym przyciskiem myszy i dajesz wstaw(add jeśli masz angielskiego offica)
2009-11-23T21:25:34+01:00
Klikasz prawym przyciskiem w jakim wierszu tabeli wybierasz wstaw i nastepnie polecenie wstaw wiersz nad czy pod tym w ktorym aktualnie jestes