1 ,
Zapisz słowa refrenu hymnu polski . Sprawdź poprawność zpaisu w dostępnych źródłach .

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T15:45:45+01:00
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

To jest poprawna wersja refrenu.
93 4 93