Odpowiedzi

2009-11-23T15:59:21+01:00
Arkusz kalkulacyjny to program służący do obliczeń.
Arkusz składa się z kolumn oznaczonych literami alfabetu:a,b,c...aa,ab,ac...
Po wyczerpaniu alfabetu mamy oznaczenia dwuliterowe.
Natomiast wiersze są oznaczane są kolejnymi liczbami naturalnymi:1,2,3...50...100...

Formuła w arkuszu to wyrażenie określające działanie matematyczne,statystyczne bądź inne,które stanowi sposób obliczenia
KAŻDĄ FORMUŁĘ ROZPOCZYNAMY ZNAKIEM "="

Funkcja to np.suma,dziś,min,mać.
Mogą one występować po formule.
14 4 14