Zapisz dwa poniższe zdania, używając symboli matematycznych. Oceń wartości logiczne tych zdań. W przypadku zdania fałszywego podaj jego zaprzeczenie.

a) Suma kwadratów liczb 2 i 3 jest nie mniejsza od kwadratu sumy tych liczb i liczba 10 jest podzielna przez 6.
b) Liczba √3/2 (ułamek) jest liczbą wymierną lub iloczyn liczby (-8) przez liczbę 4 jest liczbą ujemną.


Bardzo proszę o odpowiedź !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:18:18+01:00
A) 2²+3²≥(2+3)² ∧ 10|6 - fałszywe

b) √3/2∈W ∨ -8\4<0 - prawdziwe