Zad.1
Uzupełnij:
a) Gdyby sokół mógł lecieć z prędkością 120 km/h, to pokonywałby:
* w ciągu 1 godziny....... metrów
* w ciągu 1 minuty........ metrów
* w ciągu 1 sekundy........ metrów
Zatem: 120 km/h = .......= .....m/h ...... = m/min.....m/s

b) Gdyby sprinter mógł biec stale z prędkościa 10 m/s, to pokonywałby:
* w ciągu 1 minuty...... metrów
* w ciągu 1 godziny.... metrów
* w ciągu 1 godziny..... kilometrów
Zatem: 10 m/s=.......m/min=....... m/h=........ km/h

Zad.2
Przedstaw podane prędkości w innych jednostkach (wyniki zaokrąglij)

BUNGO- cyklon występujący w rejonie Filipin. Prędkość podmuchów dochodzi do 70 m/s.
70 m/s=....... m/h= .....km/s

ORKAN- rodzaj huraganu o prędkości przekraczającej 31 m/s.
31 m/s=..... m/h=..... km/h

SZTORM- bardzo silny (nawet do 32 m/s), porwisty, długotrwały wiatr morski.
32 m/s=......m/h=.....km/h

SZKWAŁ- nagły, krótkotrwały porywisty wiatr mogący osiągać prędkość do 100 km/h.
100 km/h=.....m/h=.....m/s

TORNADO- wiatr, który jest gwałtownie wirującą kolumną powietrza. Największa zmierzona dotąd prędkość to 510 km/h.
510 km/h=.... m/h=.... m/s

HALNY- ciepły i porywisty wiatr, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach. Rekordowa prędkość to 310 km/h.
310 km/h=.... m/h=..... m/s

WICHER- gwałtowny wiatr o prędkości ok. 20 m/s.
20 h/s=.....m/h=.....km/h

POWIEW- bardzo słaby wiatr o prędkości nie przekraczającej 7 km/h.
7 km/h=...... m/h=..... m/s

TAJFUN- cyklon tropikalny występujący w Azji. Wiatry wewnątrz tajfunu mogą osiągać prędkość do 85 m/s.
85 m/s=..... m/h=.....km/h

HURAGAN- cyklon tropikalny o prędkości do 78 m/s. Z powodu zmian klimatu coraz bardziej powszechny w Europie.
85 m/s=...... m/min=..... km/h

2

Odpowiedzi

2009-11-30T15:36:58+01:00
Zad 1.
a) Gdyby sokół mógł lecieć z prędkością 120 km/h, to pokonywałby:
* w ciągu 1 godziny 120000 metrów
* w ciągu 1 minuty 2000 metrów
* w ciągu 1 sekundy 33.3 metrów
Zatem: 120 km/h = 120000m/h = 2000 = m/min = 33,3 m/s

b) Gdyby sprinter mógł biec stale z prędkościa 10 m/s, to pokonywałby:
* w ciągu 1 minuty 600 metrów
* w ciągu 1 godziny 36000 metrów
* w ciągu 1 godziny 36 kilometrów
Zatem: 10 m/s= 600 m/min= 36000 m/h= 36 km/h

Zad.2
Przedstaw podane prędkości w innych jednostkach (wyniki zaokrąglij)

BUNGO- cyklon występujący w rejonie Filipin. Prędkość podmuchów dochodzi do 70 m/s.
70 m/s=252000 m/h= 0.07km/s


ORKAN- rodzaj huraganu o prędkości przekraczającej 31 m/s.
31 m/s=111600 m/h=111.6 km/h

SZTORM- bardzo silny (nawet do 32 m/s), porwisty, długotrwały wiatr morski.
32 m/s=115200m/h=115.2km/h

SZKWAŁ- nagły, krótkotrwały porywisty wiatr mogący osiągać prędkość do 100 km/h.
100 km/h=100000m/h=27.7m/s


TORNADO- wiatr, który jest gwałtownie wirującą kolumną powietrza. Największa zmierzona dotąd prędkość to 510 km/h.
510 km/h=510000 m/h=141.6 m/s

HALNY- ciepły i porywisty wiatr, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach. Rekordowa prędkość to 310 km/h.
310 km/h=310000m/h=86.1m/s

WICHER- gwałtowny wiatr o prędkości ok. 20 m/s.
20 h/s=72000m/h=72km/h

POWIEW- bardzo słaby wiatr o prędkości nie przekraczającej 7 km/h.
7 km/h=7000m/h=1.9m/s

TAJFUN- cyklon tropikalny występujący w Azji. Wiatry wewnątrz tajfunu mogą osiągać prędkość do 85 m/s.
85 m/s=306000 m/h=306km/h

HURAGAN- cyklon tropikalny o prędkości do 78 m/s. Z powodu zmian klimatu coraz bardziej powszechny w Europie
.
85 m/s=4680 m/min=280.8km/h
8 3 8
2009-11-30T16:25:16+01:00
Zad 1.
a) Gdyby sokół mógł lecieć z prędkością 120 km/h, to pokonywałby:
* w ciągu 1 godziny ....120000... metrów
* w ciągu 1 minuty ...2000... metrów
* w ciągu 1 sekundy ...33.3... metrów
Zatem: 120 km/h = ...120000...m/h = ...2000... = m/min = ...33,3 m/s...

b) Gdyby sprinter mógł biec stale z prędkościa 10 m/s, to pokonywałby:
* w ciągu 1 minuty ...600... metrów
* w ciągu 1 godziny ...36000... metrów
* w ciągu 1 godziny ...36... kilometrów
Zatem: 10 m/s= ...600... m/min= ...36000... m/h= ...36... km/h

Zad.2

BUNGO- cyklon występujący w rejonie Filipin. Prędkość podmuchów dochodzi do 70 m/s.
70 m/s=...252000... m/h= ...0.07...km/s


ORKAN- rodzaj huraganu o prędkości przekraczającej 31 m/s.
31 m/s=...111600... m/h=...111.6... km/h

SZTORM- bardzo silny (nawet do 32 m/s), porwisty, długotrwały wiatr morski.
32 m/s=...115200...m/h=...115.2...km/h

SZKWAŁ- nagły, krótkotrwały porywisty wiatr mogący osiągać prędkość do 100 km/h.
100 km/h=...100000...m/h=...27.7...m/s


TORNADO- wiatr, który jest gwałtownie wirującą kolumną powietrza. Największa zmierzona dotąd prędkość to 510 km/h.
510 km/h=...510000...m/h=...141.6 ...m/s

HALNY- ciepły i porywisty wiatr, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach. Rekordowa prędkość to 310 km/h.
310 km/h=...310000...m/h=...86.1...m/s

WICHER- gwałtowny wiatr o prędkości ok. 20 m/s.
20 h/s=...72000...m/h=...72k...m/h

POWIEW- bardzo słaby wiatr o prędkości nie przekraczającej 7 km/h.
7 km/h=...7000m/h...=...1.9...m/s

TAJFUN- cyklon tropikalny występujący w Azji. Wiatry wewnątrz tajfunu mogą osiągać prędkość do 85 m/s.
85 m/s=...306000... m/h=...306...km/h

HURAGAN- cyklon tropikalny o prędkości do 78 m/s. Z powodu zmian klimatu coraz bardziej powszechny w Europie
.
85 m/s=...4680... m/min=...280.8...km/h
6 3 6