Informacje na temat zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego. W informacji uwzglednij rodzaje zanieczyszczen i miejsca ich powstawania, obszary szczególnie zanieczyszczone, procesy eutrofizacji wystepowanie głebinowych pustyn siarkowodorowych. Działania miedzynarodowe majace na celu poprawe jakosci wód Morza Bałtyckiego

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:35:56+01:00
Morze Bałtyckie jest szczególnie narażone na wszelkie zanieczyszczenia, gdyż jest morzem niedużym, prawie zamkniętym i płytkim. Rocznie przyjmuje 650 km3 wód słodkich. Zlewisko Bałtyku obejmuje w większej lub mniejszej części takie kraje, jak: Niemcy, Czechy, Polskę, kraje europejskiej części byłego ZSRR, Finlandię i Szwecję. Oprócz tych wód, z Morza Północnego wpływa około 450 km3 wody słonej.

Jedną z przyczyn dużej wrażliwości Morza Bałtyckiego na zanieczyszczenia jest powolna wymiana jego wody. Substancje zanieczyszczające wprowadzone do morza pozostają w nim dłużej niż w innych obszarach morskich. Szkodliwe, toksyczne substancje gromadzą się w wodzie, w podłożu i w żywych organizmach. Ponadto stosunkowo niska temperatura morza sprawia, że ich rozkład zachodzi powoli.

1. Źródła zanieczyszczeń
a) ścieki - docelowym miejscem ścieków z naszych domów (toalety, pralki) jest zawsze i niestety Bałtyk. W Szwecji i krajach nordyckich funkcjonują efektywne instalacje oczyszczania ścieków, które oczyszczają wodę z większości substancji zanim wpłynie ona do morza.
b) rolnictwo - chodzi głównie o środki owadobójcze i chwastobójcze. Po spryskaniu nimi roślin najczęściej po jakimś czasie spada deszcz. Są one potem transportowane wraz z wodą deszczową do najbliższej rzeki lub jeziora, a stamtąd do morza.
c) transport wodny - spośród wszystkich mórz świata najsilniej odczuwają skutki rozwoju cywilizacyjnego dwa europejskie morza śródlądowe: Śródziemne i Bałtyckie. Sytuacja Bałtyku jest szczególnie tragiczna. Na jego wybrzeżu powstało 60 dużych aglomeracji miejskich, zaś we wszystkich krajach nadbałtyckich mieszka ok. 150 milionów ludzi(nad samym morzem ok. 85 mln!). Bałtyk jest ruchliwą drogą transportową, którą rocznie przewozi się 200 mln ton ładunków. Stanowi to 10% wszystkich przewozów wodnych świata!
d) przemysł chemiczny-co roku przemysł chemiczny wyrzuca do morza tony nawozów azotowych i fosforowych oraz odpady chemiczne z fabryk.
e) katastrofy zbiornikowców - co jakiś czas u wybrzeży morza Bałtyckiego tonie statek z ropą naftową. Grozi to zawsze ogromną katastrofą ekologiczną kraju, u wybrzeży którego zatonął zbiornikowiec. Wycieka z niego ropa; zabija podczas dryfowania całą faunę i florę jaką napotyka.
f) małe zasolenie - zasolenie m. Bałtyckiego wynosi od 2 promili w górnej, północnej części do 10 w Oresund na południu. Dużo ciekawych organizmów nie zamieszkuje Bałtyku z powodu małego zasolenia. Istnieje tylko 80 większych gatunków w tym morzu (w porónaniu z ponad 1000 gatunków na zachodnim, szwedzkim wybrzeżu), toteż każdy gatunek ma w nim mnóstwo przestrzeni.
g) wydobycie ropy naftowej - stawiając te wielkie platformy zawsze zostawi się jakiś złom na dnie. Jest jeszcze duże ryzyko, że ropa wydostanie się z szybu i zatruje pobliski teren wodny.
h) zatopione pociski - znajdują się w strefie duńskiej. zamknięte w pociskach i bombach gazy bojowe są wyławiane przez marynarzy. Stanowią poważne zagrożenie dla ludzi morza, mogą się przyczynić do masowej zagłady życia w Bałtyku.


2. Skutki zanieczyszczeń
a) wymieranie fauny i flory - jeśli sytuacja w morzu nie poprawi się, będzie ono za 50 lat martwym.
b) przeżyźnianie - masowy rozwój nieużytecznych glonów z rodzaju sinic. Powodują one zmętnienie wody w warstwie powierzchniowej, co ogranicza rozwój roślinności płytkowodnej z powodu braku światła. Sinice produkują substancje trujące, które zabijają organizmy zwierzęce (np. masowy pomór fok).
c) zaburzenie kodu genetycznego - poprzez zatruwanie mogą nastąpić zaburzenia kodu genetycznego organizmów żywych. Efektem tego jest zniekształcenie zarodków i zwiększenie śmiertelności dorosłych osobników.
d) upadek rybołóstwa - najbardziej ucierpi rybołóstwo krajów nadbałtyckich. Wielu ludzi ma wątpliwości czy śledzie, dorsze i szproty są jeszcze zdatne do spożycia.
e) upadek turystyki - gdy Bałtyk stanie się jednym, wielkim, cuchnącym bajorem nikt nie będzie chciał nad morze przyjechać. Na plażach zamiast ludzi będą leżeć śmieci i zdechłe ryby.
f) upadek tranportu - woda w morzu będzie na tyle gęsta od śmieci, brudu, ścieków, zwłok organizmów, że trudno będzie się w niej poruszać. Utracą na tym armatorzy, którzy będą musieli zrezygnować z rejsów wycieczkowych.

Najpoważniejszym problemem Bałtyku są obecnie zanieczyszczenia substancjami biogenicznymi. Przykładowo w 1995 roku do wód naszego morza trafiło 760 746 ton związków azotu i 37 652 tony związków fosforu. Niestety, najwięcej tych substancji pochodzi z obszaru naszego kraju.

Równie groźne dla środowiska są zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Obliczono, że w 1995 roku do Bałtyku dostało się co najmniej 13 330 kg rtęci, 23 610 kg kadmu, 4 032 770 kg cynku, 1 594 710 kg miedzi i 337 400 kg ołowiu. Trudno dokładnie określić ilość wprowadzanych zanieczyszczeń ropopochodnych. Szacuje się, że do Bałtyku dostaje się rocznie od 21 do 66 tys. ton tych substancji. W przeliczeniu na jednostkę objętości wody jest to dopływ dwa razy większy niż do Morza Północnego i trzy razy większy niż do Północnego Atlantyku.

2 4 2