Odpowiedzi

2009-11-23T15:56:59+01:00
Chłopi: stanowili oni 64% spośród 8 milionów mieszkańców. Sytuacja chłopów w XVI wieku była lepsza niż w poprzednich stuleciach. Szlachta wykorzystując swoją pozycję w państwie przeforsowała jednak szereg ustaw, które miały na celu ograniczenie praw chłopa. W tym przypadku, również dużą rolę odgrywały przywileje ale w sytuacji chłopów miały one na celu osłabić ich pozycje. Jeden z punktów przywileju piotrkowskiego brzmi „Tylko jeden syn chłopski mógł opuścić wieś w celach zarobkowych lub związanych z nauką ( po zakończeniu pracy lub nauki musiał wrócić do wsi, by uzyskać dokument od pana nadający mu pełną wolność ). Konstytucja z roku 1509 wprowadzała zasadę, że zgodę na kształcenie musi dać pan i ma się ono rozpocząć przed 12 rokiem życia.” Inne dotyczyły m.in. tego, że rocznie tylko jeden chłop może opuścić wieś. Ograniczono także możliwość przemieszczania się ludzi nie mających zatrudnienia ani stałego miejsca pobytu do miast w celach zarobkowych