Przetłumacz na angielski

Mieszkam w polsce w bloku mieszkalnym razem z rodzicami i siostrą.
Polska jest krajem religijnym.Większość ludzi co niedziele chodzi do koscioła.
Młodzież od poniędziałku do piątku chodzi do szkoły.W wolnym czasie spotykają sie z przyjaaciółmi i rozmawiają na różne tematy.W polsce można zwiedzić różne zabytki i wiele innych żeczy.

3

Odpowiedzi

2009-11-23T15:59:57+01:00
I live in poland in block of flats with parents and sister together.
Poland is religious country.Men's majority which walks Sundays to church.
Youth from monday on Friday walks to school.Sie in free time happen from friendsi and speak on different subjects.In mighty poland to tour different relics and many different tall.
2009-11-23T16:00:58+01:00
I live in Poland in a residential block with parents and the sister. Poland is a religijnym.Wi country majority people as Sundays walks to church. Young people from Monday by Friday is going to school. in the free time are meeting sie around friends and are talking to different tematy.In Poland it is possible to tour different monuments and a lot of other
2009-11-23T16:03:06+01:00
I live in Poland in the big building with my parents and sister. Poland is religian country. Most people going to the church every sunday. Youngers are going to the school from monday to friday. In ther free time they meet friends and talking. In Poland you can visit many old places and more interesting places.