Odpowiedzi

2009-05-18T16:58:22+02:00
Prosta p jest cięciwa. W miejscu jej przecięcia z okręgiem wbijasz cyrkiel i odmierzasz odległość od punktu O i kreślisz łuk z drugiej strony. To samo robisz w drugim miejscu przecięcia cięciwy z okręgiem, tak aby zakreślone prze ciebie łuki się skrzyżowały. Odmierzasz promień r następnie wbijasz cyrkiel w miejscu przecięcia narysowanych łuków i rysujesz okrąg o promieniu r. Tak powstaje ci okrąg symetryczny względem prostej p.