Odpowiedzi

2009-11-23T16:02:16+01:00
Wchodzą w skład fitoplanktonu,
wytwarzają pokarm i tlen w zbiornikach wodnych,
są używane w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
mogą wywoływać tzw. zakwitanie zbiorników wodnych
mogą obrastać (zarastać) różne części statków i powodować ich niszczenie,
są pokarmem dla ludzi i zwierząt domowych
1 5 1
2009-11-23T16:24:32+01:00
W przyrodzie
1.Wzbogacają wodę w tlen
2.Tworzą materię organiczną są więc pokarmem dla wielu organizmów zwierzęcych
3.Stanowią dobre schronienie dla zwierząt
4.Stwarzają dobre warunki dla tarła i dla żerujących ryb
5.Gdy produkują tlen umożliwiają bakteriom tlenowym rozkład substancji organicznych
6.Przyczyniają się do śmierci organizmów beztlenowych
7.Zmieniły skład wody morskiej, tak że większość organizmów planktonowych nie wytrzymało tej zmiany i wyginęły
8.Zmiętnienie na powierzchni wody powoduje obumarcie roślin, śmierć gatunków zwierząt i związanych z nimi, lub powstanie "pustyni tlenowej"

W przemyśle
1.Wykorzystywane są przez większość państw jako pożywienie, paszę dla zwierząt lub zielony nawóz
2.Produkuje się z nich leki

Dyktowała mi to moja pani od przyrody z klas 4-6 ;p
Ale wszystko jest ok ;p


1 5 1