W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze, w klasie 1b liczącej 30 uczniów, jest o 20 % więcej uczniów niż w pierwszej a,a w klasie 1c jest o 10% mniej uczniów niż w klasie pierwszej b,
Ilu uczniów jest w klasie pierwszej a.>?
Ilu uczniów jest w klasie pierwszej c>?
O ile % więcej uczniów jest w klasie 1c niż w klasie 1a.?
Jaki % wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy 1b?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T16:12:31+01:00
100%- x
120%- 30
120% * x =30
x= 30 : 120%
x= 30 : 1,2
x= 300 : 12
x= 25
W klasie 1 a jest 25 uczniów.

100%- 30
90%- x
x= 90% * 30/ 100%
x= 27/1
x= 27
W klasie 1 c jest 27 uczniów.