Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T16:06:51+01:00
Prorokiem mogę być duchowo, sama dla siebie. Muszę wywyższać Boga ponad wszystko i kochać go miłością całego serca. Muszę chcieć modlić się i modlitwa powinna sprawiać mi przyjemność, powinnam chodzić do kościoła z rozkoszą bez wykrętów.
2 3 2
2009-11-23T17:28:21+01:00
Prorokiem możemy zostać przewidując przebieg wydarzeń
2 1 2
2009-11-23T21:52:40+01:00
Mogę być prorokiem chodząc do Kościoła (uczestnicząc we Mszy św.), modląc się i wielbiąc Boga. Dzięki kazaniom na Mszy św. i czytaniu Biblii mogą się bardzo dużo dowiedzieć o Bogu. Zadaniem proroka jest dobra znajomość Boga i dzielenie się z innymi tą znajomością. Jeśli chcę być prorokiem to nie tylko powinnam znać życie Jezusa, ale także postępować jak on, przestrzegać jego prawo i co najważniejsze nauczać innych. Opowiadać bliźnim o Bogu, uczyć ich czynienia dobra i potępowania według prawa Bożego.
3 2 3