Duży tłok w prasie chyraulicznej przesówa się w jednym suwie o 1cm, a mały tłoko 20 cm. Pole powieszchni małego tłoka wynosi 25cm², a siła działająca na niego wynosi 250N. Oblicz:
a pola powieszchni dużego tłoka
b siłę wywieraną przez duży tłok

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-19T06:30:54+02:00
Mały tłok: powierzchnia S1=25cm2, F1=250N, h1=20cm
duży tłok: powierzchnia S2=?, F2=?, h2=1cm

a) V2=V1 objętości cieczy w prasie
S2*h2=S1*h1
S2=(S1*h1)/h2
S2=(25*20)/1
S2=500 cm2

b) p2=p1 ciśnienie w prasie
F2/S2=F1/S1
F2=(F1/S1)*S2
F2=(250/25)*500
F2=10*500
F2=5000 N
1 5 1