Proszę o pomoc wykonaj redukcje wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.
A) 3x-4x+2x-5x+7
dla x =-1
dla x =0
dla x=2,5
B) -3m-4n+3n+5m
dla m=1 i n =-2
dla m=-0,5 i n=0,1
C)-13x+y+23x-20y+6
dla x=0,02 i y=- trzy dziewietnaste
dla x=0 i y=1

1

Odpowiedzi

  • AMP
  • Początkujący
2009-11-23T16:24:18+01:00
A)3x-4x+2x-5x+7=-x+2x-5x+7=x-5x+7=-4x+7
-4*(-1)+7=4+7=11
-4*0+7=7
-4*2,5+7=-10+7=-3
B)-3m-4n+3n+5m=2m-n
2*1-(-2)=2-(-2)=2+2=4
2*0,5-0,1=1-0,1=0,9
C)-13x+y+23x-20y+6=10x-19y+6
10*0,02-19*3/19+6=2-3+6=-1+6=5
10*0-19*1+6=-19+6=-13