Odpowiedzi

2009-11-23T16:14:34+01:00
W greckich państwach np. w Sparcie podstawowe decyzje wagi państwowej (wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, uchwalenie praw, budowa świątyni) były podejmowane przez zgromadzenie wszystkich obywateli. Wybierali oni ze swojego grona władcę oraz nielicznych urzędników. Wspólnot razem czciła bogów i wznosiła świątynie. Taką formę sprawowania władzy jak w Sparcie, zupełnie odmienną od dotychczas wspomnianych, nazywamy oligarchią.
Najogólniej rzecz ujmując, oligarchia to rządy podobne do dyktatorskich, które cechują się przywłaszczeniem suwerennej roli w państwie przez małą grupę ludzi.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:16:05+01:00
Na czele spartańskiego państwa stało dwóch dziedzicznych królów z dynastii Agiadów i Eurypontydów, którzy spełniali funkcję dowódców armii oraz pełnili pewne obowiązki natury religijnej, lecz mimo to nie mieli wielkiej władzy. Zgromadzenie wojowników, obywateli spartańskich, miało formalnie najwyższą władzę w państwie. W praktyce decyzje były podejmowane pod wpływem królów lub Rady Starszych, czyli geruzji, która liczyła 30 członków. Do geruzji powoływano szanowanych obywateli, którzy mieli ukończone 60 lat. Geruzja miała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Społeczeństwo spartańskie podzielone było na trzy fyle: Hylleis, Dymanes oraz Pamphyloi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dzieliły się na fratrie.Najważniejszymi urzędnikami byli eforowie, w liczbie pięciu, którzy pełnili urząd kolegialnie. Wybierano spośród wszystkich obywateli polis. Eforowie mogli kontrolować nawet samych królów.

mama nadzieję że to ci pomoże:D
1 5 1
2009-11-23T16:22:35+01:00
W Sparcie władzę sądowniczą sprawował król. Z czasem, ograniczając królom spartańskim władzę (w czasach świetności Sparty było zawsze równocześnie dwóch królów, ale pełnili oni jedynie funkcje religijno-kapłańskie) ich funkcje sądownicze przejęła geruzja i eforowie. Sprawy cywilne (w dzisiejszym rozumieniu) rozpatrywali eforowie, a sprawy karne geruzja i eforowie łącznie.
1 2 1