Odpowiedzi

2009-11-23T16:13:33+01:00
1.Serce jest pompą wprawiającą krew w ruch i umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do wszystkich narządów oraz usuwanie z nich produktów szkodliwych. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór, oddzielonych od siebie szczelnymi przegrodami.
2. Serce leży w śródpiersiu tuż pod mostkiem nad przeponą.Ma kształt
stożka przesunięty nie co w lewo. Znajduje w worku
osierdziowym, który
zapobiega nadmiernemu rozciąganiu.Pokryte jest ciieniutkimi naczyniami
wieńcowatymi, które odpowiadają za odżywianie mięśnia sercowego.Mięsień
sercowy zbudowany jest tkanki poprzecznie prążkowanej typu serca.Serce
składssa się zz dwoch przesionków i komór.Ściana przedsionkow jest
cieńka, anajgrubsza jest w lewej komorze
(12mm-15mm).Międzyprzedsionkiem prawym, a prawą komorą znajduje się
zastawka trójdzielna, między lewym przedsionkiem, a lewą komorą
znajduje się zastawka dwudzielna.Serce ma zdolnośc do samodzielniego
wytwarzania stanów czynnych-pobudzeń, których skutkiem są skurcze.Układ odpowiedzialny za
automatyczna pracę serca to Układ Rozrusznikowo-Przewodzący.
cykl pracy serca
1.Spoczynek:, rozkurczone przedsionki i komory
2. Skurcz przedsionków
3.Skurcz komór
osierdziowym, który
zapobiega nadmiernemu rozciąganiu.Pokryte jest ciieniutkimi naczyniami
wieńcowatymi, które odpowiadają za odżywianie mięśnia sercowego.Mięsień sercowy zbudowany jest tkanki
poprzecznie prążkowanej typu serca.Serce składssa się zz dwoch
przesionków i komór.Ściana przedsionkow jest cieńka, anajgrubsza jest w
lewej komorze (12mm-15mm).Międzyprzedsionkiem prawym, a prawą komorą
znajduje się zastawka trójdzielna, między lewym przedsionkiem, a lewą
komorą znajduje się zastawka dwudzielna.Serce ma zdolnośc do
samodzielniego wytwarzania stanów czynnych-pobudzeń, których skutkiem
są skurcze.Układ odpowiedzialny za automatyczna pracę serca to Układ
Rozrusznikowo-Przewodzący.
cykl pracy serca
1.Spoczynek:, rozkurczone przedsionki i komory
2. Skurcz przedsionków
3.Skurcz komór
3. Serce człowieka jest narządem czterojamowym, składa się z 2 przedsionków i 2 komór.

1. Prawy przedsionek
2. Lewy przedsionek
3. Żyła główna górna
4. Łuk aorty
5. Lewa tętnica płucna
6. Żyła płucna dolna
7. Zastawka mitralna
8. Zastawka aortalna
9. Komora lewa
10. Komora prawa
11. Żyła główna dolna
12. Zastawka trójdzielna
13. Zastawka pnia płucnego

W 3 podpunktach opisałam ci budowę, możesz sb wybrać jeden podpunkt, możesz coś z każdego, a nawet możesz nic nie wybrać.
4 4 4