Zamień jednostki:
1 mA = .... A
1 kA = .... A
1 A = .... mA
1 A = .... kA

1 kW = .... W
1 MW = .... kW = .... W

Zadanie:
Przez opornik o rezystancji 3 [ohmy] płynie prąd o napięciu 12 V.
a) O ile wzrośnie opór elektryczny (rezystancja) opornika, jeżeli napięcie podwyższymy do 24 V?
b) O ile wzrośnie opór elektryczny (rezystancja), gdy natężenie zmniejszy się dwukrotnie?

Krzyżówka:
1. Właściwości pola magnetycznego graficznie przedstawia się jako (5 kratek) ... pola.
2. Źródło energii elektrycznej używane w życiu codziennym, np. w latarkach. (7 kratek)
3. Układ folii metalowych, przedzielonych dieelektrykiem. (11 kratek)
4. Proces gromadzenia ładunku w kondensatorze. (9 kratek)
5. Przyrząd do pomiaru napięcia elektrycznego. (10 kratek)
6. Jednostka pojemności elektrycznej. (5 kratek)
7. Stosunek ładunku zgromadzonego w kondensatorze do napięcia między okładkami kandensatora. (9 kratek)
8. Część kondensatora magazynująca ładunki jednego znaku. (7 kratek)
9. W trakcie rozładowania kondensatora natężenie prądu.... (6 kratek)
10. Łatwo elektryzujący się materiał, którego grecka nazwa dała początek słowu "elektryczność". (8 kratek)
11. Znajduje się pomiędzy okładkami kondensatora. (10 kratek)
12. Stosunek ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu tego przepływu. (9 kratek)
13. Cząstka obdarzona elementarnym ładunkiem ujemnym. (8 kratek)
14. Fundamentalne prawo w fizyce. (6 kratek)
15. Różnica potencjałów. (8 kratek)
16. Część schematu obwodu elektrycznego.

Proszę o pomoc...:(

1

Odpowiedzi

2009-11-23T16:15:43+01:00
1 kW = 1000 W
1 MW = 10000 kW = 1000000 W
11 2 11