1. Z jaką maksymalną prędkością może jechać motocyklista po powierzchni poziomej, po łuku o promieniu R=90 m, aby się nie przewrócić? Współczynnik tarcia kół o powierzchnię wynosi k=0.4. O jaki kąt od pionu powinien odchylić się motocyklista przy prędkości v1=15 m/s?

2. Student uczy się jazdy samochodem na płaskim placu, rozwijając prędkość 100 km/h. W pewnym momencie chce skręcić w bok o 90 stopni. Jaki musi być minimalny promień skrętu, aby uniknąć poślizgu? Przyjąć, że współczynnik tarcia statycznego k=0.5.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:24:23+01:00
Aby motocyklista nie wypadł z zakrętu siła tarcia musi być mniejsza bądź równa sile dośrodkowej
Fd=T
mV²/r=kmg
V²/r=kg
V=√kgr
V=√0,4*10*90 = √360≈19 m/s
Motocyklista nie musi się odchylać, aby pokonać zakręt z prędkością 15 m/s

2.
V=100 km/h=27,78 m/s
Fd=T
mV²/r=kmg
V²/r=kg
r=V²/kg= (27,78)²/(0.5*10)≈ 154 m


1 5 1