Odpowiedzi

2009-11-23T16:13:48+01:00
OBOWIĄZKI UCZNIA I DZIECKA

* uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
* godnie reprezentować szkołę,
* odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
* chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
* dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
* starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
* przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Co do ogólnych obowiązków dziecka-nie ma takich albo po prostu nikt nie zadał sobie trudu żeby umieścić je w internecie. Sądzę jednak, że każde dziecko ma inne obowiązki (pomijając naukę, rzecz jasna...), w związku z czym i tak byłoby trudno je spisać, czasem jest to wręcz niemożliwe, ponieważ ja ( i pewnie wielu innych) nie znam dokładnie swoich obowiązków.
2009-11-23T16:24:04+01:00
Obowiązki
- wierność Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne
- przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej
- ponoszenie ciężarów świadczeń publicznych, w tym podatków
- obrona ojczyzny – jeśli komuś przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być on obowiązany do służby zastępczej
- dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
2009-11-23T17:26:30+01:00
Nie napisane o jakich obowiązkach albo czyich. Ja mam o obowiązkach ucznia.Uczniowie którzy uczą się mają również swoje obowiązki, czyli obowiązki ucznia.
Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma obowiązek do:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,
2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum,
4. przestrzegania zasad higieny osobistej,
5. przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
6. szanowania i ochrony mienia gimnazjum,
7. godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,
8. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach