Odpowiedzi

2009-11-23T16:21:41+01:00
Polsko litewski:
- teren sporny-Wilno i okolice
-bunt polaków pod dowudctewem generał żechowskiego
-ostatnie włączenie Wileńszczyzny do polski

Polsko Ukraiński
- walki o Lwów
- bohaterka walka polskiej młodzieży tzw. orietal lwowski
-ostateczne właczenie Lwowa i okolic do polski


Mam nadzieje że się przyda :P
2009-11-23T16:22:00+01:00
1 . Konflikt polsko-ukraiński z lat 1943-1948 był jednym z najkrwawszych
i najokrutniejszych konfliktów etnicznych XX wieku. Pamięć
trójstronnego konfliktu Armia Krajowa - Ukraińska Powstańcza Armia -komunistyczny aparat ucisku nakazuje rzetelne rozliczenie tego niezwykle trudnego okresu.

2 . Latem 1920 roku bolszewicy zdecydowali się przekazać Wilno Litwinom, ci natychmiast chcieli uczynić je swoją stolicą. Poparły to mocarstwa zachodnie. Tymczasem samo Wilno, jak i znaczne obszary wokół niego zamieszkiwali Polacy, który chcieli włączenia Wileńszczyzny do Polski. Początkowo władze polskie miały nadzieję, iż spór uda się rozwiązać poprzez wznowienie tradycji przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i nakłonienie Litwinów do budowy państwa na zasadach federacji. Litwa zdecydowanie odmówiła. 12 października 1920 roku gen. Lucjan Żeligowski zajął Wilno i ogłosił powstanie Litwy Środkowej. 24 marca 1922 roku Sejm Wileński włączył Wileńszczyznę do Polski, co spowodowało zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Republikę Litwy ze stolicą w Kownie.

( http://szukaj.gazeta.pl )