Poslugujac sie wylacznie uproszczonymi wzorami strukturalnymi ulozyc rownania reakcji za pomoca ktorych mozna dokonac przemian:
a) benzen -> bromobenzen -> p-dibromobenzen
b) benzen -> nitrobenzen -> m-dinitrobenzen
c) toluen(chlorek benzylu) -> o-chlorotoluen

tu bez rysowania, bo i tak nie da rady, ale tylko chodzi mi o te strzalkii co do czego dodac zeby to wszystko dobrze wyszlo.;D

1

Odpowiedzi

2009-05-18T23:22:51+02:00
A) Br₂/kat. FeBr₃
wydziela się HBr
w obu reakcjach to samo; drugi brom pójdzie w orto i w para, ale para będzie zdecydowanie więcej.

b)stężony HNO₃/stężony H₂SO₄
wydziela się H₂O
w obu reakcjach to samo; druga grupa nitrowa w całości pójdzie w meta.

c)!!! toluen to NIE chlorek benzylu:

toluen: Ph-CH₃
chlorek benzylu: Ph-CH₂-Cl

z toluenu:
dokładnie tak samo jak w a) tylko bierzemy Cl₂/kat. FeCl₃
4 2 4