Odpowiedzi

2009-11-23T16:21:31+01:00
Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie.
Mierniki wzrostu gospodarczego:
• produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo w ciągu danego roku na terenie danego kraju(kiedy rośnie PKB społeczeństwo staje się bogatsze),
• produkt narodowy brutto(PNB): całkowita wartość wyrobów i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju w ciągu jednego roku, PNB uwzględnia również dochody krajowych firm uzyskane za granicą, nie uwzględnia dochodów obcych firm działających w kraju,
• dochód narodowy(DN): stanowi nowo wytworzoną wartość produktu krajowego w ciągu roku przez wszystkie podmioty gospodarki narodowej, skorygowaną o saldo rozliczeń z zagranicą,
• wielkość produktu PKB przypadająca na jednego mieszkańca
1 5 1
2009-11-23T16:26:15+01:00
Produkt krajowy brutto jest to miernikiem kondycji gospodarki. Mierzy całkowitą wartość wszystkich produktów i usług wytworzonych przez gospodarkę w danym kraju w określonym czasie - najczęściej w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Tak możemy obliczyć PKB :

1)PKB = konsumpcja + inwestycje + zakupy rządowe + eksport netto

2)Wartość wytworzonych dóbr i usług możemy także oszacować odejmując od produkcji wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji.

3)Wszystkie wydatki muszą być równe sumie uzyskiwanego dochodu : PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja
1 5 1