1.Jaką ilość energii należy dostarczyć aby w 500g aluminium którego ciepło właściwe to 920J/KG RAZY STOPCIE CELCJUSZA
ogrzać od 60-95 stopni C
2.Ile wynościć będzie ciepło właściwe substancji dla której do ogrzania o 30 stopni celcjusza/5 kg jest ciepło 60 tys [J]
***PROSZę BARDZO PILNE*****

1

Odpowiedzi

2009-11-23T16:28:35+01:00
Zad1
korzystamy ze wzoru
E=m*Cw*ΔT=m*Cw*(T₂-T₁)

u nas

m=500g=50dag=0,5kg
Cw=920J/kg⁰C
ΔT=T₂-T₁=95-60=35⁰

wiec podstawiając mamy
E=0,5*920*35=16100j=16,1kJ

zad2
Korzystamy z tego samego wzoru
E=m*Cw*ΔT

gdzie
E=60000J
m=5kg
ΔT=30⁰C

podstawiając mamy
60 000=5*Cw*30 /:150
wiec
Cw=400J/kg⁰C