Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:26:48+01:00
- malowanie powierzchni farbami antykorozyjnymi
- pokryc powierzchnie metali stopami
- pokryc powierzchnie metalami odpornymi na korozje
- pokryc metal cynkiem
- pokryc powierzchnie chromem lub niklem
29 4 29
2009-11-23T16:27:01+01:00
Ochrona przed korozją
Istnieje kilka sposobów ochrony przed korozją:
1. Dobór odpowiedniego metalu lub stopu.
2. Osłabienie agresywności środowiska. Sposób ten można stosować, gdy ilość ośrodka atakującego jest ograniczona. Stosuje się w tym przypadku:
o zmniejszenie depolaryzacji tlenowej przez usuwanie tlenu i elektrolitów o odczynie obojętnym np. odpowietrzanie wody kotłowej
o inhibitory (opóźniacze). Są to substancje organiczne lub nieorganiczne, które dodane do środowiska agresywnego, zmniejszają wybitnie szybkość procesów korozyjnych. Działanie inhibitorów tłumaczy się tworzeniem trudno rozpuszczalnych warstewek zaporowych w miejscach katodowych lub anodowych metalu.
o ochrona katodowa polega na tym, że do konstrukcji chronionej dołącza się zewnętrzną anodę w postaci metalu o potencjale elektrodowym niższym niż materiał chronionej konstrukcji. Płyta taka nazywa się protektorem.
Połączenie protektora z konstrukcją chronioną wykonuje się przez bezpośredni styk lub za pomocą przewodnika. materiał chronionej konstrukcji staje się katodą i nie koroduje.
Dobrym materiałem na protektor dla konstrukcji pracujących w wodzie morskiej jest cynk. Ma on zastosowanie do ochrony kadłubów statków, kotłów i rurociągów.
o powłoki ochronne metaliczne. na podstawie działania rozróżnia się powłoki katodowe i anodowe. Powłoki katodowe utworzone są z metalu o potencjale elektrodowym bardziej elektrododatnim niz metal chroniony w danych warunkach oddziaływania środowiska.
Działanie powłoki ochronnej katodowej jest czysto mechaniczne, spełnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy powłoka jest całkowicie szczelna.
Powłokami katodowymi na stali są: nikiel, miedź, cyna, ołów, chociaż mogą być stosowane również powłoki wielowarstwowe np. Cu-Ni-Cr.
Powłoki anodowe utworzone są z metalu o bardziej elektroujemnym potencjale elektrodowym niż metal chroniony. Powłoki te chronią metal elektrochemicznie, nawet jeżeli są porowate. Dla stopów żelaza najlepszym pokryciem anodowym jest cynk i kadm.
o powłoki ochronne niemetaliczne otrzymuje się przez wytworzenie na powierzchni metalu chronionego jego związku chemicznego, najczęściej tlenku, fosforanu itp. na drodze reakcji chemicznej lub elektrochemicznej.
o powłoki ochronne niemetaliczne nakładane dzielą się na:
a) nieorganiczne - emalie, powłoki cementowe
b) organiczne - lakiery, smoły, asfalty, smary i farby
Głównym zadaniem tych powłok jest mechaniczna izolacja powierzchni metalicznej od środowiska agresywnego.18 3 18