Zad 5 mimo że oceany Są połączone, ich wody różnią się -między innymi zasoleniem, temperaturą, przezroczystością i barwą. Czym spowodowane są te różnice? Podaj przykłady.
_Zróżnicowane zasolenie:-Różne tem. wód powierzchniowych:Różna przezroczystość:Zróżnicowana barwa:

3

Odpowiedzi

2009-11-23T16:41:54+01:00
-zróżnicowane zasolenie :
zależy od tego z jakimi morzami miesza się ocean, jeżeli jest to morze bardziej zasolone to ocean także jest bardzo słony, a jeżeli morze posiada niskie zasolenie to ocean też posiada niskie zasolenie.
-przeźroczystośc:
zależy od tego jak ocean jest zanieczyszony lub też od jego głębokości.
-temp. wód powierzchniowych zależy od tego jak wysoka jest temp. rzek oraz morza z jakim się miesza dany ocean.
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:46:12+01:00
Zróżnicowane Zasolenie:
Jest spowodowane miedz innymi niską temperaturą która panuje nad danym morzem co powoduje słabe parownie wody.
Różne tem. wód powierzchniowych:
Jest to spowodowane połorzeniem danego morza.
Różna przezroczystość:
Spowodoana jest najprawdopodobniej różna ilościa zanieczyszczeń w morzu.
Zróżnicowana barwa:
Spowaodowane jest to miedzy innymi daną ilością soli w morzu, a także ilościa zanieczyszczeń i głębokością.

Mam nadzieje, że ci pomogłem.:)
8 4 8
2009-11-23T17:53:14+01:00
Zróżnicowane zasolenie:
-zależy od temperatury,
-zależy od zasolenia innego morza/oceanu z którym dany ocean miesza swoje wody.

Różne tem. wód powierzchniowych:
-zależy od położenia geograficznego,
-zależy od głębokości wody.

Różna przezroczystość:
-zależy od czystości wody,
-zależy od głębokości.

Zróżnicowana barwa:
-zależy od ilości zanieczyszczeń,
-zależy od głębokości,
-zależy od ilości i kolorów roślin, np. glonów.
8 4 8