Odpowiedzi

2009-11-23T16:27:27+01:00
V - symbol objętości
dm3 - jednostka
Ciecz niściśliwa- najprostszy model płynu, pozbawiony lepkości, idealny

;))
15 3 15
2009-11-23T16:31:51+01:00
Oznaczamy symbolem V
Wyrażamy w metrach sześciennych, centymetrach sześciennych,
litrach, calach sześciennych, stopach sześciennych, jardach sześciennych, galonach.
Ciecz doskonała, ciecz nieściśliwa, nielepka, inaczej: płyn idealny. Pojęcie to stosuje się w hydrodynamice i aerodynamice do opisu laminarnych przepływów, przy dużych liczbach Reynoldsa.
8 4 8
2009-11-23T19:24:27+01:00
Objętość oznaczamy symbolem V. Mierzymy ją w litrach, lub w m3. Ciecz nieścisliwa, doskonała,nielepka, inaczej: płyn idealny. Pojęcie to stosuje się w hydrodynamice i aerodynamice do opisu laminarnych przepływów, przy dużych liczbach Reynoldsa.
8 4 8