Odpowiedzi

2009-11-23T16:32:58+01:00
1.Porównaj ustrój spartańskiej polis z demokracją ateńską.
a)Ustrój Sparty-określony przez legendarnego prawodawcę i reformatora Likurga
*dwóch królów-urząd dziedziczny sprawowany przez dwie rodziny,pełnili funkcje kapłańskie,dowodzili armią w czasie wypraw wojennych
*władza ustawodawcza
-Zgromadzenie Ludowe wszystkich Spartan,którzy ukończyli 30 lat,wybierało eforów i gerontów,głosowali w sprawie przedstawionych przez geruzję ustaw
-Geruzja-30 osobowa rada starszych wybierana dożywotnio przez Zgromadzenie,miała inicjatywę ustawodawczą,wydawała wyroki za ciężkie przestępstwa
*Władza wykonawcza-5 eforów wybieranych na rok przez Zgromadzenie-administracja,kontrola nad urzędnikami i królami,kierowali finansami i polityką zagraniczną
b)Demokracja Ateńska-rozkwit za Peryklesa połowa V w.p.n.e.
*Zgromadzenie Ludowe wszystkich obywateli(wolni mężczyźni,obywatele Aten,którzy ukończyli 20 lat)-władza ustawodawcza,zbierało się 3-4 razy w miesiącu
*Rada Pięciuset-50 prytanów pełniło urząd przez 1/10 roku-przygotowywali obrady Zgromadzenia,nadzór nad urzędnikami przez specjalne komisje,sprawy finansowe państwa,nad obroną i działaniami dyplomatycznymi,wylosowany na jeden dzień przewodniczący miał klucze do świątyń,w których przechowywano pieczęć państwa,skarb i dokumenty,członkiem Rady można być 2 razy
-urzędnicy losowani na rok,10 strategów wybierano do kierowania wojskiem,archontowie pełnili funkcje religijne
*Sądownictwo-sąd przysięgłych-co roku wybierano 6000 osób ze zgłaszających się obywateli i tworzyli mniejsze składy sędziowskie w zależności od prowadzonej sprawy-sądzono w sprawach prywatnych,publicznych,sprawy o zabójstwo i skargi na urzędników
2.Wyjaśnij, w jaki sposób walczyły armie państw starożytnego Bliskiego Wschodu
-piechurzy byli uzbrojeni w hełm,włócznię i tarczę,walczyli na boso zbroja wyglądała tak,że osłaniała tylko tors żołnierza i część poniżej pasa na wzór spódnicy


Proszę.pozdroo,muhaa
2009-11-23T16:39:17+01:00
Ateńska
Wady: Głosu nie miały kobiety, cudzoziemcy.
Zalety: Ludzie swobodnie mogli wyrażać swoje zdanie

Spartańska
Wady: Większość ludu nie miała głosu.
Zalety: O losie mieszkańców Sparty decydowali doświadczeni wojownicy- mężczyźni (z 60 na karku).

PS to tak krótko ;p