Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • cycu
  • Początkujący
2009-05-18T18:01:15+02:00
Był on synem egipskiego faraona Ramzesa XII i królowej Nikotris (postacie fikcyjne), następcą tronu. Utalentowany wojskowo, zwolennik reformy państwa, które w owym czasie było w bardzo złym stanie gospodarczym i militarnym. Jednocześnie zwolennik wojny z Asyrią. W tym ostatnim dążeniu napotkał zdecydowany opór kapłanów egipskich, którzy wówczas byli de facto grupą rządzącą państwem. Doprowadziło do stopniowej eskalacji konfliktu z kapłanami, który to konflikt wzmógł się po objęciu przez Ramzesa XIII tronu w bardzo młodym wieku (około 22 lat). Dodatkowym źródłem napięć stało się żądanie faraona, by świątynie finansowały reformy państwa i wojnę. Eskalacja konfliktu doprowadziła też do powstania animozji osobistych między Ramzesem XIII a czołowymi kapłanami i do stopniowego zwątpienia władcy w bogów. Faraon zainicjował bunt ludu przeciwko klerowi oraz wsparł ten bunt wojskami. Jednakże umiejętne wykorzystanie przez kapłanów wiedzy astronomicznej, o nadchodzącym zaćmieniu słońca, spowodowało, że apogeum buntu zbiegło się z zaćmieniem, co spowodowało ogólną panikę szturmujących świątynie i następnie skruchę tłumu. Efektem tego był upadek antyklerykalnego powstania. Sam faraon zginął z rąk łudząco do niego podobnego Greka Lykona.
1 1 1