1. 5 przyczyn wojen Polski ze Szwecją w XVII wieku (w myślnikach).
2. Kilka postanowień i skutków ugody w Perejesławiu (w myślnikach).
3. Kilka postanowień pokoju w Oliwie ( w myślnikach).
4. Kilka przyczyn przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy (w myślnikach).

1

Odpowiedzi

2009-11-23T16:51:28+01:00
1. -Szwedzi kontrolowali handel na prawie całym wybrzeżu Bałtyku, prócz Pomorza, więc zajęcie całego wybrzeża i uczynienie z niego morza wewnętrznego pozwoliłoby Szwedom na rozszerzenie wpływów z handlu.
-Na wzajemnych stosunkach polsko-szwedzkich cały czas ciążyły roszczenia polskich Wazów do tronu szwedzkiego.
-zdobycie łupów na żołd dla licznego wojska
-Szwedom sprzyjał fakt zaangażowania wojsk Rzeczypospolitej w wojnę polsko-rosyjską.
-Szwecja pragnęła również powstrzymać groźny dla niej postęp wojsk rosyjskich w kierunku Inflant.
2. -wprowadzenie garnizonu wojsk rosyjskich do Kijowa – terytorium Korony
-na Ukrainie został potwierdzony kozacki hetmanat, który miał znajdować się pod protekcją cara Moskwy
-Kozacy zachowywali prawo wyboru własnego hetmana
-car zadeklarował powiększenie rejestru kozackiego do 60 tysięcy
-starszyzna kozacka otrzymywała gwarancje zachowania swoich majątków ziemskich
3.-Polska zrezygnowała z większej części Inflant wraz z Rygą zachowując tylko ich część
-oraz uznała suwerenność Prus potwierdzając traktaty welawsko-bydgoskie
-Król Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu swoim i swych następców
-Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku oraz zwrócić (czego później nie dopełniła) zrabowane archiwa i biblioteki.
-Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną, co z czasem Brandenburgia wykorzystała do ingerowania w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej.