Zadanie z 2 klasy gimnazjum :)

W kole o promieniu 20cm narysowano kąt środkowy o mierze 153•. Oblicz stosunek pól wycinków kołowych, jakie wyznaczyły ramiona kąta.

I jeszcze jedno ta kropka • oznacza stopni :D

Za rozwiązania bardzo dziękuje ;*

1

Odpowiedzi

2009-11-23T17:03:28+01:00
Dane:
α=153°
r=20 cm

Szukane:
β=?
Pw1,Pw2

Pk=πr²=π×20²=400π cm²
Pw1=α/360°× πr²=153°/360°×400π=17/40 × 400π= 17×10π=170π
β=360°- 153°=207°
Pw2=270°/360° × πr²= 23/40 × 400π=23×10π=230π
stosunek wynosi (chyba)=230π-170π=60π

w stosunku nie jestem pewna (ja też jestem w 2 gim i nie braliśmy stosunku)
2 5 2