Odpowiedzi

2009-11-23T16:41:25+01:00
Kanclerz - urzędnik kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną.

hetman - wódz generalny armii.

marszałek - pierwszy "minister", posiadał kompetencje zbliżone do współczesnego ministra spraw wewnętrznych.

podskarbi - urzędnik sprawujący pieczę nad skarbem i mennicą państwową.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:41:07+01:00
Kanclerz-w średniowieczu określano tak osobę kierującą kancelarią panującego i nadzorującą politykę zagraniczną. W dawnej Polsce wysoki urzędnik państwowy odpowiedzialny za pracę kancelarii króla, pełnił również funkcję ministra spraw wewnętrznych i zagranicznych.

hetman-wódz naczelny, mianowany przez króla najwyższy dowódca wojskowy w Polsce i na Litwie od końca XV w. Hetman stał na czele wszystkich wojsk kwarcianych (zaciężnych), nie podlegało mu jedynie pospolite ruszenie.

marszałek-w średniowieczu jeden z najwyższych urzędników dworskich.W dawnej Polsce od XIII w. urzędnik zarządzający dworem królewskim lub książęcym. W okresie od XV do XVIII w. marszałek wielki koronny był najwyższym dostojnikiem państwowym. Do jego obowiązków należało sprawowanie sądów w miejscu pobytu króla, prowadzenie obrad senatu, pełnienie nadzoru nad siłami porządkowymi.

podskarbi-w dawnej Polsce urzędnik zarządzający skarbem panującego. Występował już na dworach książąt dzielnicowych. Po centralizacji skarbu za Kazimierza Wielkiego, dla odróżnienia od podskarbiego dzielnicy krakowskiej, zarządzającego skarbem centralnym podskarbiego nazywano królewskim bądź koronnym.


mAm nadzieje ze pomogłam;)
11 4 11