Zad1
samolot przebyl pewna droge w ciagu 36 minut w jakim czasie przebedzie te sama droge w tych samych warunkach atmosferycznych jezeli bedzie lecial z predlpscia o 25% mniejsza?
zad2 Cene towaru podwyzszonno o 10% a nastepnie nowa cene obnizono o 10% czy koncowa cena jest rowna poczatkowej ? odpowiedz uzasadnij?

3

Odpowiedzi

2009-11-23T16:46:08+01:00
2. cena koncowa jest nizsza od początkowej
np
100 +10% = 110 pln
110-10% = 99 pln

1. s = constans
V1 * t =s
V2 = 3/4 V1
V1 *t1 = V2*t2
V1*36 = 3/4 V1 *t2
36=3/4 t2
48 = t2
2009-11-23T16:46:44+01:00
1) 45 minut
nie jeśli 100 zł podwyższymy o 10% da nam wynik 110 zł ale jak przecenimy spowrotem o 10 5 to cena tego towaru to 99 zł
2009-11-23T17:01:48+01:00
Ad.2.
x-cena towaru
10%-podwyżka
10%-obniżka
rozwiązanie:
x+0,1x=1,1x - cena po podwyżce
1,1x-0,1*1,1x=1,1x-0,11x=0,99x - cena po obniżce
Odp. Nie jest równa, ponieważ cena początkowa wynosiła x, a końcowa 0,99x.