Odpowiedzi

2009-11-24T04:26:04+01:00
Q = M × g
Q = 20N
g = 10m/s²
20N = M × 10m/s²
M = 2kg
Obliczmy z jakiej wysokości został spuszczony kamień:
s = at²/2 = 10m/s² × (1,43s)² : 2 = 10m/s² × 2,0449s² :2 =
= 20,449m : 2 = 10,423m

Obliczmy energię potencjalną kamienia przed upuszczeniem:
Ep₁ = m×g×h = 2kg × 10m/s² × 10,423m = 208,46J
Obliczmy energię potencjalną kamienia w środkowym punkcie drogi:
hs = 10,423m : 2 = 5,212m
Ep₂ = m×g×hs = 2kg × 10m/s² × 5,212m = 104,23J
Z zasady zachowania energii wiemy, że suma energii kinetycznej i potencjalnej układu nie zmienia się. Zatem
Ek = Ep₁ - Ep₂ = 208,46J - 104,23J = 104,23J