1.dopsuj do odpowiednich stanów:
sok , stal , neon , uran(pierwiastek) , czad, tran , aceton (zmywacz do paznokci) , beton , jodyna , azot ,
a) stan stały
b)stan ciekły
c) stan gazowy

2. napisz jaki stn skupienia mają wymienione zjawiska
a) szron-
b) rosa
c) mgła
d) para wodna nad dzióbkiem czajnika
e) kra lodowa
f) strumień wodny

3. odpowiedz na pytania
a) Wjakim stanie skupienia jest smoła w beczce w zimowy dzień?
b) W jakim stanie skupienia jest smoła, gdy się ją podgrzeje , aby smołować dach?
c) co decyduje o stanie skupienia smoły?

4. Budowa materii
Otaczająca nas materia zbudowana jest z___________ .ększości substancji są one połączone ze sobą i tworzą _______________ , ich rozmiary są___________________________.

5. spośród podanych poniżej opisów zjawisk wybierz te które potwierdzają kinetyczno - cząsteczkową budowę materii.
a) rozchodzenie się zapachów
b) wymieszanie grochu z kaszą
c) mieszanie się wody ciepłej z zimną
d) ruch cząstek kurzu w powietrzu
6. które dkończone zdanie jest prawdziwe
Dyfuzja jest to zjawisko , które zachodzi:
a)tylko w gazach
b) tylko w cieczach
c) tylko w cieczach i gazach
d) we wszystkich stanach skupienia
7. Wiadomo że cząsteczka wody ma wielkość 0,0001 um , zaś bakteria 0,5 um
a) Oblicz , ile razy bakteria jest wieksza od cząsteczki wody.
b) Gdyby bakterę powiększyć tyle samo razy , ile razy jest większa od cząsteczki wody , to miałaby ona wielkosc :
A. PCHŁ(OK.2-3mm)
B.biedronki (ok.5mm)
C. chrabąszcza(ok.30mm)

1

Odpowiedzi

2009-11-23T16:51:04+01:00
Zad 1
a.stal,beton
b.sok ,aceton (zmywacz do paznokci),tran
c.czad
zad 2. szron-staly
rosa-ciekly
mgla-gazowy
d-gazowy
kra lodowa-staly
strumien wody-ciekly
zad 3
4 2 4