Odpowiedzi

2009-05-19T11:00:31+02:00
Robimy to względem środka:
Dodajemy wszystkie długości:0,2+0,5+2,0+0,4=3,1 dzielimy to przez 2 wyznaczamy środek pręta: 1,55 m
M1=|(1,55-0,2)|*(-2)(minus bo kręci względem środka w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara)=-2,7kNm
M2=|(1,55-0,2-0,5)|*(5)=4,25 kNm
M3=|(1,55-0,2-0,5-2)|*(4)=4,6 kNm
Suma:6.15 kNm - aby układ był w równowadze musi być zero.
Proponuje umieścić siłę 6.15 kN w odległości 1m tak aby wektor siły działał przeciwnie do ruchów wskazówek zegara :) np.
6.15 kN w górę dla l=2,55