Odpowiedzi

2009-11-23T16:49:13+01:00
Unia lubelska - umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Została zawarta 1 lipca 1569 roku w Lublinie. Określana jest jako unia realna. W jej wyniku powstało państwo zwane Rzeczpospolitą Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Postanowieniami uni lubelskiej są miedzy innymi: nowe państwo miało mieć jednego władcę, wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji; przyłączenie do korony Ukrainę; wprowadzenie wspólnej monety; Polacy mogli nabywać dobra na Litwę.