Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:15:41+01:00
G.
Jak nazywamy produkt który na całym świecie zaspokaja takie same potrzeby?
odp. produkt Globalny

O.
Jeden z elementów gospodarki rynkowej.
Odp. tOwar

S.
Jeden z podmiotów gospodarki rynkowej.
Odp. przedsiębiorStwo

P.
Jeden z elementów gosp. rynkowej.
Odp. Pieniądz

O.
Polska waluta pieniężna.
Odp. złOty

D.
gospodarstwo ... (jeden z podmiotów gospodarki rynkowej)
Odp. gospodarstwo Domowe

A.
Instytucja prawna wykonująca działalnośc gospodarczą.
Odp. bAnk

R.
Ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie systemu pieniężnego.
Odp. waloRyzacja

K.
Wszelkie działania przedsiębiorstwa podejmowane w celu poznania i zaspokojenia potrzeb rynku.
Odp. marKeting

A.
Pozyskiwanie klijentów, zbieranie zamówień handlowych, zawieranie umów o wykonanie usług, np. ubezpieczenie.
Odp. AkwizyjcaR.
Informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia określonego towaru.
Odp. Reklama

Y.
Opłata pobierana za przejazd drogą.
Odp. mYto

N.
Obszar leżący na wysokości od do 300 m. n.p.m
Odp. Nizina

K.
Region północnej Europy
Odp. sKandynawia

O.
Jeden z krajów skandynawskich
Odp. nOrwegia

W.
Stolica Polski
Odp. Warszawa

A.
Nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcje, dystrybucje oraz konsumpcje dóbr.
Odp. ekonomiAPS. sorki za ort!
1 5 1