Odpowiedzi

2009-11-23T16:53:51+01:00
HCOOH + 1/2 0₂ -> CO₂ + H₂O
Czyli wynika z tego, że do spalenia całkowitego jednego mola kwasu mrówkowego potrzeba pół mola tlenu cząsteczkowego. Jeśli pomnożymy reakcję stronami razy 2, otrzymamy wynik.
2 HCOOH + O₂ -> 2 CO₂ + 2 H₂O
Tak więc do spalenia dwóch moli kwasu mrówkowego potrzeba 1 mola tlenu cząsteczkowego, czyli 32g.
2009-11-23T16:56:50+01:00
2 HCOOH + O2 → 2 CO2 + 2 H2O

Z reakcji widzimy, że do spalenia 2 moli kwasu mówkowego musimy zużyć 1 mol tlenu, czyli 2 * 16 g = 32 g tlenu, czyli 22,4 dm3 tlenu.


Pozdro)