Odpowiedzi

2009-11-23T16:50:43+01:00
Nowe wydanie tomu Nie przyszedłem pana nawracać obejmuje wiersze z okresu 1945-2006. Pozwala spojrzeć na wyjątkową twórczość ks. Jana Twardowskiego z szerszej, niż dotychczas było to możliwe, perspektywy. Szerokość wyznacza czas, jaki upłynął od śmierci księdza poety, a także kompletność zbiorów.

Wszystkie wiersze zostały opublikowane w ostatecznej, przyjętej przez Autora wersji. Jak zauważa w przedmowie ks. Jerzy Stranz, autor wierszy nie podskakuje w dyskusji jak indor, nie udaje, że zna wszystkie odpowiedzi i najlepszą drogę, bo wie, że wiara rodzi się i dojrzewa w zmaganiu z wątpliwościami oraz trudnymi pytaniami.

W czasach gdy jesteśmy bombardowani potężną dawką często sprzecznych racji, medialnym szumem, który próbuje nas za wszelką cenę do czegoś przekonać, możemy wziąć do ręki książkę z wierszami Jana Twardowskiego. Sięgnąć do obecnej w wierszach łagodnej mądrości, która pozwala poprosić Chrystusa:

Proszę Cię o kryjówkę
w cienkim kąciku Twoich ludzkich rąk
przed zgrają formuł
1 1 1