1. Oblicz całkowity opór trzech oporników połączonych szregowo. Wartości ich oporów wynoszą kolejno; 1Ω 2Ω 4Ω.

2.Oblicz opór całkowity dwóch oporników połączonych równolegle. Wartości ich oporów są sobie równe i wynoszą 2Ω.

3.Oblicz opór całkowity układu oporników, gdzie;
R₁= 2Ω, R₂= 2Ω, R₃= 4Ω, R₄= 4Ω
i w załączniku jest rysunek do zadania.

Bardzo proszę o rozwiązanie, to WAŻNE...

3

Odpowiedzi

2009-11-24T00:57:30+01:00
1.
R = R₁ + R₂ + R₃ = 1+2+4 = 7Ω

2.
1/R = 1/R₁ + 1/R₂ = (R₁+R₂)/R₁R₂

R = R₁R₂ / (R₁+R₂) = 2*2 / 2+2 = 1Ω

3.
SZEREGOWO R₁ i R₂ --> zastępczy R₁₂ = 2 + 2 = 4Ω
SZEREGOWO R₃ i R₄ --> zastępczy R₃₄ = 4 + 4 = 8Ω

RóWNOLEGLE R₁₂ i R₃₄ --> Rz = R₁₂R₃₄ / (R₁₂+R₃₄) = 4*8 / 4+8 = 32/12 = 8/3Ω
29 4 29
2009-11-24T01:36:37+01:00
1.
Rz = 1Ω+2Ω+4Ω = 7Ω

2.
1/Rz = 1/2Ω + 1/2Ω = 2/2Ω
Rz = 2Ω/2 = 1Ω

3.
R₁₊₂ = 2Ω + 2Ω = 4Ω
R₂₊₄ = 4Ω + 4Ω = 8Ω

1/Rz = 1/4Ω + 1/8Ω = 3/8Ω
Rz = 8Ω/3 = 8/3 Ω
24 4 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T03:56:47+01:00
1)
Opór całkowity oporników połączonych szeregowo liczymy ze wzoru:
Rz = R₁ + R₂ + R₃ = 1Ω + 2Ω + 4Ω = 7Ω

2)
Opór całkowity oporników połączonych równolegle liczymy ze wzoru:
1/Rz = 1/R₁ + 1/R₂
1/Rz = 1/2Ω + 1/2Ω
1/Rz = 2/2Ω
1/Rz = 1/1Ω
Rz = 1Ω

3)
Opór zastępczy oporników R₁ i R₂ (połączone szeregowo):
R₁₂ = R₁ + R₂ = 2Ω + 2Ω = 4Ω
Opór zastępczy oporników R₃ i R₄ (połączone szeregowo):
R₃₄ = R₃ + R₄ = 4Ω + 4Ω = 8Ω
Opór zastępczy całego układu
1/Rz = 1/R₁₂ + 1/R₃₄
1/Rz = 1/4Ω + 1/8Ω
1/Rz = 2/8Ω +1/8Ω
1/Rz = 3/8Ω
3Rz = 8Ω |:3
Rz = 8/3 Ω
102 2 102