1)rozwiąż równanie
(x-4)² + 3x= (x+3)(x-3)
2)Dla jakich x iloczyn:
a) -5(x+3) jest dodatni?


b) 6(x-3) jest ujemny?

3)Rozwiąż układy równan metodą podstawiania:
a) x-2y =1
y=-2
b) 3x+y=-6+y
x+y=2
c) 2x+3y =1
jedna druga x -y=2
4. Metoda przeciwnych wspolczynnikow
a) -x+3y=4
3x-2y=2
b) 2x+3y=1
jedna piąta x-2y=7

2

Odpowiedzi

2009-11-23T17:18:28+01:00
1)rozwiąż równanie
(x-4)² + 3x= (x+3)(x-3)
x²-8x+16+3x=x²-9
-5x=-25 /-5
x=5


2)Dla jakich x iloczyn:
a) -5(x+3) jest dodatni?
dla x ujemnych;)
x<0

b) 6(x-3) jest ujemny?
dla x dodatnich..
x>0

3)Rozwiąż układy równan metodą podstawiania:
a) x-2y =1
y=-2
x-2*(-2)=1
x+4=1
x=-3

b) 3x+y=-6+y
x+y=2

3x+y=-6+y
x=2-y
3*(2-y)+y=-6+y
6-3y+y-y=-6
-3y=-12 /-3
y=4

x=2-4
x=-2

c) 2x+3y =1
jedna druga x -y=2

2x+3y=1
y=-2+½x

2x+3(-2+½x)=1
2x-6+3/2x=1
2x+1½x=7
3½x=7
7/2x=7 / 7/2
x=2

2x+3y=1
3y=-3 /3
y=-1
2009-11-23T17:29:44+01:00
1)
(x-4)²+3x=(x+3)(x-3)
x²-8x+16+3x=x²-9
x²-5x-x²=-9-16
-5x=-15/-5
x=3
2) a)
-5(x+3)>0
-5x-15>0
-5x>15/-5
x>-3
b)
6(x-3)<0
6x-18<0
6x<18/6
x<3

3)a)
x-2y=1
y=-2

x+4=1
y=-2

x=-3
y=-2

b) 3x+y=-6+y
x+y=2

3x+y-y=-6
x+y=2

3x=-6/3
x+y=2

x=-2
y-2=2

x=-2
y=4

c) 2x+3y=1
½x-y=2 /*2

2x+3y=1
x-2y=4

2x+3y=1
x=4+2y

8+4y+3y=1
x=4+2y

7y=-7/:7
x=4+2y

y=-1
x=4-2

y=-1
x=2

4)a)
-x+3y=4 /*3
3x-2y=2

-3x+9y=12
3x-2y=2

7y=14/7
y=2

-x+6=4
y=2

x=6-4
y=2

x=2
y=2

b)
2x+3y=1
1/5x-2y=7 /*-10

2x+3y=1
-2x+20y=-70

23y=-69/:23
y=-3

2x-9=1
y=-3

2x=10/:2
y=-3

x=5
y=-3