A) Ile metrów szesciennych ziemi wydobyto z rowu o długosci 200 m ?
Przekroj poprzeczny rowu jest trapezem równoramiennym o podstawach 150 cm i 100 cm i wysokości 80 cm .

b) Do pustej beczki w kształcie walca o srednucy 100 cm wlano 200 litrów wody . Oblicz wysokość poziomu wody w beczce .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T22:22:53+01:00
A) Ile metrów szesciennych ziemi wydobyto z rowu o długosci 200 m ?
Przekroj poprzeczny rowu jest trapezem równoramiennym o podstawach 150 cm i 100 cm i wysokości 80 cm .
V=Pp*H
Pp=1/2(1,50+1,00)0,8
Pp=1m²
V=1m²*200m=200m³
b) Do pustej beczki w kształcie walca o srednucy 100 cm wlano 200 litrów wody . Oblicz wysokość poziomu wody w beczce .
r=50cm=5dm
V=200l=200dm³
H=V/Pp
Pp=Πr²
Pp=3,14*5²
Pp=78,5dm²
H=200/157≈2,55dm
1 5 1