Zadanie
Dany jest ciąg cyfr (an). Napisz program, który dla każdej cyfry wyznaczy procentowy stosunek ilości jej wystąpień w ciągu.

Wejście
Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n z zakresu 0..100. W każdym z kolejnych n wierszy zapisano jedną cyfrę.

Wyjście
Dla każdego i od 0 do 9 wiersz numer i+1 powinien zawierać wyznaczony stosunek procentowy wystąpień cyfry i zapisany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład
Dla pliku wejściowego:
4
2
3
3
7

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:
0.00
0.00
25.00
50.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00

(trzeba to zrobić w języku c++ najlepiej w programie dev c++)

1

Odpowiedzi

  • havk
  • Rozwiązujący
2009-11-23T17:59:32+01:00
#include<cstdio>
using namespace std;
int n,a;
float m,t[1000];
int main(){
scanf("%d",&n);
for(int i=0;i<n;++i){
scanf("%d",&a);
++t[a];
}
m=(float)n;
for(int i=0;i<10;++i)
printf("%0.2f\n",t[i]/m);
return 0;
}