Odpowiedzi

2009-05-18T19:09:31+02:00
Zad 5:
a) 1350 książek -> x kg
200 książek -> 14,4 kg
x = 97,2
Odp: Potrzeba 97,2 kg papieru
b) x książek -> 259,2 kg
200 książek -> 14,4 kg
x = 3600
Odp: Można wydrukować 3600 książek.
Zad 4:
y=ax+b -wzór ogólny
(6,-4) oraz (0,0) to znaczy, że podstawiamy do wzoru ogólnego te punkty i powstaje układ dwóch równań:
-4=6a+b
0=b
czyli a= -2/3
Odp: Wzór funkcji to y=-⅔x