Odpowiedzi

2016-10-20T15:03:12+02:00

Merkantylizm jest systemem poglądów ekonomicznych i politycznych, ukutym w czasach nowożytnych (XVI-XVII wiek). Termin ten pierwszy raz pojawił się w dziele Colberta, „O zasadach merkantylizmu”, później upowszechniał go wybitny ekonomista Adam Smith. Ustrój merkantylny polegał na tym, że w danym państwie, aby mogło się ono jak najlepiej rozwijać, eksport powinien przewyższać import, ponadto źródłem bogactwa narodowego i świadectwem siły danego kraju miała być ilość posiadanego kruszcu, umożliwiającego obroty gospodarcze i inwestycje. Państwo również wspierało handel, przemysł i produkcję.

1 5 1