Odpowiedzi

2009-11-23T17:13:00+01:00
Krzyżacy
R - przebiegli
A - zarozumiali
Y - chytrzy
Ż - nie wiem

( kilka ich cech : podstępność , perfidia, obłuda, kłamliwość, chciwość, dwulicowość, zdradliwość, wiarołomność, wyniosłość)

Polacy
R - skromność
Y- patriotyzm
C- szlachetność
T - męstwo
W - wierność
51 1 51
2009-11-23T17:17:12+01:00
Krzyżacy:
- pRzebiegłość
-odwAga
-sprYt
-Żarliwość

polscy rycerze:
- wieRność (zasadom i ojczyźnie)
-patriotYzm
-szCzerość
-oTwartość
-Waleczność
11 3 11
2009-11-23T17:28:35+01:00
Cechy krzyżaków:
1. okRutny
2. zAwistny
3. pYszny
4. Żądny władzy

Cechy rycerzy:
1.zaRadny
2.mężnY
3.uCzciwy
4.szlacheTny
5.odWażny
10 3 10