Odpowiedzi

2009-11-23T17:22:53+01:00
- zrównoważył budżet,
- zwiększył dochody skarbu, nakładając nadzwyczajny podatek majatkowy o waloryzując obowiązujące juz podatki,
- zadbał także o9 skuteczność ścigania zaległych podatków,
- ograniczył wydatki budżetowe,(gł. na admonistracje państwową)
- podniósł taryfy cen na przewozy Polskich Kolei Państw. (zmniejszył w ten sposób dotacje na ich utrzymanie)
Aby uchronić polskę przewd ponownym wybuchem inflacji powołał Bank Polski, z udziałem kapitału prywatnego. Wprowadził nową momet - złoty polski, w miejsce wcześniejszej marki polskiej. Wymieniono 1,8 miliona marek polskich na 1 złotówkę.
2009-11-23T17:35:51+01:00
-wprowadził nową walutę- złotówki