Odpowiedzi

2011-07-30T18:58:52+02:00

Lojalność jest to postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami, uczciwie.

 

Solidarność - wspólne działanie w jakimś celu oraz wspólna odpowiedzialność za to działanie.

 

Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra.

 

Wierny - postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, oddany,stały, lojalny

 

Godność - poczucie własnej wartości

 

Honorowy - mający poczucie wartości osobistej

17 4 17
2011-07-30T19:18:50+02:00

lojalność-1.znaczenie    przestrzeganie prawa,prawomyślność;postępowanie zgodnie z polityką rządu    2.znaczenie    rzetelny w stosunkach z ludźmi,uczciwy,prawy         

solidarność-wzajemne wspieranie się,współdziałanie

męstwo- odwaga,hart,dzielność,bohaterstwo;waleczność

wierny-dochowujący wiary,służący z oddaniem;będący wyrazem oddania

godność-poczucie,świadomość własnej wartości,szacunek dla samego siebie;honor,duma

honor/owy-godność osobista,dobre imię

12 3 12