Kl. 2gimn.

1) wyjaśnij, dlaczego obszary rolnicze w Brazylii występują w pasie wybrzeża i w południowo-wchodniej części wyżyny brazylijskiej.

2) na postawie map tematycznych w atlasie wymień najważniejsze rośliny uprawiane w Brazylii.

3) Napisz jakie mogą być następstwa nadmiernej eksploatacji lasów na nizinie amazonki.

4) Wymień główne ośrodki i okręgi przemysłowe w Brazylii.

2

Odpowiedzi

  • cux
  • Początkujący
2009-11-24T13:31:44+01:00
1. dlatego ze w dorzeczu amazonki jest dżungla niedostępna dla ludzi.
2. kawa, owoce południowe,maniok, trzcina cukrowa, kakao, bawełna, tytoń, kauczuk.
3. degradacja naturalnego środowiska dorzecza amazonki= jest zagrożone np. z wybudowaniem fabryki czyli całkowitym zniszczeniem środowiska naturalnego(dymy z fabryki spowodują zanieczyszczenia).
4. - Sao Paulo- hutniczy, elektromaszynowy,chemiczny, włókienniczo-skórzany.
- Rio de Janerio- elektromaszynowy, włókienniczo-skórzany, spożywczy.
- Belo Horizonte- hutniczy, elektromaszynowy,chemiczny,ruda manganu i złota jest w okolicach.
-Recife- włókienniczo-skórzany, spożywczy.
-Salvador- chemiczny,włókienniczo-skórzany,wydobycie ropy naftowej.

p.s zad 1i 3 opisałam własnymi słowami
3 4 3
2009-11-24T15:19:16+01:00
1)
Ponieważ występują tam liczne rzeki i jeziora, powodując dobrze uprawną glebę.
2)
pszenica, trzcina cukrowa,bawełna,banany, palmy kokosowe,kukurydza,maniok,tytoń,kakao,ryż,soja,cytrusy,kawa
3)
Nizina Amazonki jest nazwana płucami ziemi dlatego ich nadmierna eksploatacja spowoduje zmniejszenie ilości tlenu.
4)
okręg Minas, Gerais
3 2 3